Warsztatownia – regulamin usług2018-04-30T08:57:50+00:00

Regulamin usług Warsztatowni

1. Organizowane przez Warsztatownię urodziny odbywają się w Szczecinie, przy ulicy Małopolskiej 5.

2. Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą dokonywać rezerwacji osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową.

3. Rezerwacja wiąże się z wpłaceniem bezzwrotnego zadatku i za każdym razem połączona jest z konkretnym dniem i godziną. Wpłacając zadatek, Klient jednocześnie zgadza się na wszystkie warunki regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach termin uroczystości można przesunąć na inny, dostępny termin.

4. Minimalna wysokość zadatku to 200 PLN

5. Wpłata całości kosztów imprezy następuje w dniu zabawy urodzinowej, przed jej rozpoczęciem.

6. Minimalna liczba gości to 10 osób, za które Klient uiszcza opłatę. W przypadku obecności mniejszej liczby gości niż planowano, koszty nie ulegają zmianie (wyjątkiem jest Piracka Przygoda – ustalana indywidualnie).

7. Maksymalna liczba gości w przypadku urodzin SPA i Pirackiej Przygody – 12 osób, w przypadku twórczych urodzin oraz Urodzin Powertex – 30 osób.

8. Czas trwania uroczystości, liczba gości oraz scenariusz imprezy ustalane są podczas podpisania umowy. Wówczas wydawane są zaproszenia.

9. Zmiany dotyczące dodatkowych opcji należy zgłaszać organizatorom najpóźniej 3 dni przed urodzinami.

10. Zamawiający zobowiązuje się do punktualnego przybycia jego i gości na imprezę

11. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dzieciom obuwie zmienne.

12. Rodzice i opiekunowie nie uczestniczą w zabawie. Uroczystość prowadzona jest przez animatorkę/animatora. Podczas zabawy, na terenie Warsztatowni powinna przebywać jedna osoba dorosła/zamawiający. Istnieje możliwość wynajmu sali dla dorosłych, za dodatkową opłatą.

13. Podczas uroczystości wykonywane są fotografie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych fotografii na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych. W przypadku nie wyrażenia zgody na publikację – należy o tym poinformować drogą e-mailową: kontakt@warsztatownia.info. Jubilat otrzymuje 10 fotografii w formie elektronicznej (e-mail). Wszystkie fotografie można otrzymać w formie elektronicznej (płyta DVD) za dodatkową opłatą – cennik.

14. W Warsztatowni obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć i nagrywania filmów za pomocą wszelkiego typu urządzeń rejestrujących.

15. Tort, poczęstunek oraz zastawę (talerzyki, sztućce, kubeczki) zapewniają rodzice Jubilata. Istnieje możliwość przygotowania poczęstunku oraz wynajęcia zastawy za dodatkową opłatą – cennik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty żywnościowe przygotowane przez zamawiającego.

16. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania poczęstunku (15 minut przed uroczystością) oraz posprzątania po jej zakończeniu (nie obowiązuje w przypadku wynajmu zastawy i przygotowania poczęstunku przez Warsztatownię).

17. W Warsztatowni panuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych.

18. Zabrania się przyprowadzania do Warsztatowni dodatkowych osób organizujących zabawę oraz wnoszenia, bez uzgodnienia z organizatorami, dodatkowych atrakcji i ozdób

19. Rodzic lub prawny opiekun Jubilata odpowiada za swoich gości i ponosi finansową odpowiedzialność za spowodowane przez nich szkody.

20. Informacje dotyczące proponowanych scenariuszy urodzin umieszczone są na stronie internetowej www.warsztatownia.info i stanowią integralną część regulaminu, wraz z cennikiem. Wszelkie odstępstwa zawarte będą w podpisanej przez strony umowie.

21. Pracownia Warsztatownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu.

Regulamin Voucherów

1. Voucher jest ważny od daty otrzymania przez okres 6 miesięcy.

2. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny oraz nie podlega zwrotowi.

3. Voucher jest weryfikowany za pomocą numeru oraz kodu QR.

4. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera. W przypadku wyboru usługi przekraczającej wartość Vouchera różnicę można pokryć gotówką.

5. Voucher przeznaczony jest do realizacji po wcześniejszej rezerwacji usługi na stronie: http://escape.szczecin.pl/rezerwacja/

6.Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

7. Warsztatownia ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:

a) Upłynął termin ważności Vouchera

b) Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze

8. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.